Corona bericht 1

Wat zijn er opeens vreemde tijden aangebroken hè!

Onze kooraktiviteiten even plat. Alle repetities in de Boemerang, sectionals en uitvoeringen voorlopig helemaal van de baan. Het lijkt nu minstens tot 1 juni te duren. Dat voelt voor iedereen natuurlijk als een hele lange tijd, maar zeker voor ons als gals. De kooravonden zijn immers ook een belangrijk sociaal gebeuren, waar we ons bij elkaar betrokken voelen en veel van ons wel en wee kunnen delen al zo veel jaren lang.

Gelukkig worden we door Liesbeth goed bij de les gehouden. Oefen de 5 songs goed, dan scheelt dat heel veel tijd als we in de Boemerang weer aan de bak kunnen. Super dat Wilma de conventiesongs op de galsonly-site heeft gezet. Daar kunnen we prima mee vooruit om woordjes en nootjes goed in te studeren. We krijgen er steeds meer tijd voor om te zingen nu het naar buiten gaan ook is beperkt tot “één klein ommetje” per dag.

Belangrijke mededelingen die we anders ook met het hele koor zouden delen, moeten we ook nu wel blijven delen . Maria zal op de galsony-site hier plaats voor inruimen. Zo blijven we op de hoogte van het wel en wee van iedereen. Bijv: José Corver is voor de 2e keer oma geworden, dit keer van een kleindochter, Mila. Van harte gefeliciteerd José!

Gebruik ook regelmatig je Tenor-/Lead-/Bari-/Bass-sectie-app om contact te houden.

MC en bestuur proberen te vergaderen per ZOOM, Skype of wat we verder maar kunnen verzinnen. Allemaal wennen, zeker voor uw voorzitter (die gelukkig haar PA heeft om alles voor haar te installeren)!!!! Iedereen zal hier min of meer mee aan de slag gaan, want hoe houd je anders contact met je kinderen, kleinkinderen en ouders!

Het zou leuk zijn als ook koorleden Zoom gaan installeren. Dit op vrijwillige basis natuurlijk. Dan kunnen we kijken of we ook op die manier weer meer met elkaar in contact kunnen blijven. Dit kun je het beste doen via: www.zoom.us/support/download

Voor nu zijn er de volgende mededelingen vanuit het bestuur:

- Contributies: het koorlidmaatschap loopt door en vandaar ook de contributies. We moeten o.a. Holland Harmony blijven betalen en we treffen een regeling met Liesbeth (die blijft zich immers ook inspannen voor ons). Mocht de repetitieloze periode veel langer gaan duren, dan gaan we voor een tegemoetkoming die dan relevant wordt (bijv: een hogere bijdrage vanuit de koorkas bij de volgende conventie).

- Optredens vervallen de komende tijd. Wissenhaeghe is al verplaatst. Houd goed de mails van het PR-team in de gaten. Die zullen dit allemaal regelen/communiceren.

- De ALV in april komt te vervallen, zoals jullie weten. Er volgt een nieuwe datum, maar we weten nog niet wanneer we die kunnen plannen. We hopen in juni, maar het kan ook goed na de zomer worden.

- De coaching van Stuart op 22-04 zal vervallen. Voor 03-06 wachten we dit nog even af.

Bij het bestuur zijn geen berichten binnengekomen van zieke gals, dus wij gaan ervan uit dat iedereen nog in redelijke gezondheid verkeert. Maar zoals eerder gezegd: houd ons en elkaar op de hoogte!

Lieve meisjes, houd je aan alle voorschriften en blijf gezond.

Tot de volgende keer, mede namens het hele bestuur,

Uw voor- en bankzitter Marijke

A capella zingen in 'barbershopstyle"