De Barber Gals: singing, swinging and entertaining

Repetities

Repetities worden gehouden in buurthuis De Boemerang, Planetenlaan 1a te Eindhoven. De wekelijkse repetitieavond is op woensdag van 20.00 tot 22.30 uur. Aansluitend aan de repetities blijft nagenoeg iedereen nog even hangen voor de zgn. AFTERGLOW. De afterglow is een informeel gezellig samenzijn, waarbij ook gezongen wordt, en duurt tot uiterlijk 23.15 uur.

 

Iedereen die interesse heeft in het meezingen kan zich melden bij Netty van den Heuvel (gastvrouw, telefoon 040-2521383) of een mailtje sturen naar SCbarbergals@gmail.com. SC Barber Gals heeft, zo is in het huishoudelijk reglement vastgesteld, een maximum van vijftig zingende leden. Dat kan betekenen dat er soms een wachtlijst bestaat van geïnteresseerde liefhebbers van barbershopmuziek. Kandidaatleden wordt eerst een stemtest afgenomen om te bepalen tot welke stempartij (bass, bari, lead, tenor) zij behoren. Als er zich binnen het koor vacatures voordoen, worden deze in eerste instantie vanuit de wachtlijst opgevuld. 

N.B. De wachtlijst is momenteel leeg. Er is plaats voor nieuwe leden!

 

Last but not least

Southern Comfort Barber Gals heeft ook een mannelijke evenknie: de Southern Comfort Barber Mates. Ook de mannen repeteren op woensdagavond in hetzelfde buurthuis. De afterglow doen we uiteraard samen! Informatie over de Southern Comfort Barber Mates kunt u vinden op www.scbm.nl

 

Southern Comfort Barber Gals is aangesloten

bij de overkoepelende Nederlandse organisatie

voor barbershoppers 'Holland Harmony'

Homepage: www.hollandharmony.nl

febr. 2018.jpg
HH-logo-website-1.jpg
Southern Comfort Barber Gals

Southern Comfort Barber Gals werd opgericht in januari 1987 en is het eerste Ladies Barbershopkoor in Noord-Brabant/Limburg. Het koor, zo'n 40 dames groot, staat sinds juni 2016 onder leiding van dirigente Liesbeth van Gisbergen.

 

Doelstelling

Het beoefenen van barbershopmuziek op een zo hoog mogelijk niveau. Dit op basis van de barbershop singing-traditie, ontstaan in het zuiden van de Verenigde Staten, aan het einde van de 19e eeuw. De Barber Gals doen hun best het barbershopzingen meer bekendheid te geven en hebben de afgelopen jaren vele succesvolle optredens verzorgd in binnen- en buitenland.

 

Wat is barbershop zingen?

Barbershop zingen is een vorm van close harmony, zonder instrumentale begeleiding ("a capella").  Er wordt vierstemmig gezongen door: LEAD (melodie), TENOR (hoogste stem), BARITONE (om de lead heen) en BASS (laagste stem). Anders dan bij traditionele koren is bij barbershopzang het visuele aspect in de vorm van SHOW erg belangrijk.

 

Naamgeving: Southern Comfort Barber Gals

Southern Comfort is een heerlijke likeur op basis van bourbon en wordt sterk geassocieerd met het zuiden van Amerika, waar dit vooral verhandeld werd via de rivierraderboten. De streek en de rivieren, zoals de Missisippi en de Missouri, worden ook vaak bezongen in barbershopsongs. De zuidelijke gezelligheid in het eigen Nederland is alom bekend; vandaar de relatie met COMFORT, wat o.a. opbeuren of opvrolijken betekent en dat is wat de Gals doen tijdens optredens, repetities en afterglow.

 

 

 

 

A capella zingen in 'barbershopstyle"