top of page

Dirigentenzoektocht, conventie 2017 en andere zaken


Wordt Liesbeth de nieuwe dirigent? Wat zingen we op de conventie 2017? Hoe krikken we de motivatie van ons koor op ? Wat doen we aan ons 30-jarig jubileum volgend jaar?

Aanwezig Maria, Marijke, Els en Anne-Marthe. (Marja is ziek)

Nieuwe bestuursleden

Welkom voor onze nieuwe bestuursleden. We zijn erg blij met Maria en Marijke.

Maria gaat officieel de voorzittershamer hanteren, omdat er voor Els waarschijnlijk nog een heftige tijd aankomt door de operatie. MBestarijke gaat de taak van Nanda overnemen. Vooral de muziekbibliotheek. En verder gaan we gewoon de taken met z’n vijven op ons nemen. Vorig jaar had het bestuur een roerig jaar, hopelijk gaan we rustiger tijden tegemoet.

Nieuwe dirigent

Er is een profielschets gemaakt voor een nieuwe dirigent en daarop zijn we gaan zoeken.

Er zijn een 6-tal dirigenten aangeschreven/bevraagd en uiteindelijk zijn we bij Liesbeth aanbeland. Met dank aan Thea van Bergen, want zij heeft ons op het spoor van Liesbeth gezet.

Zij voldoet aan veel van de profielschets en geeft ons als bestuur en MC voldoende vertrouwen.

We willen weer eens lekker zingen én we willen ook weer groeien en we denken dit met Liesbeth te kunnen.

Bij deze is dus de knoop doorgehakt: Liesbeth wordt de nieuwe dirigent.

(onderaan dit verslag staat nog een langere motivatie van de keuze)

Wachtwoord GalsOnly veranderd binnenkort

We zijn van plan in het kader van de transparantie, de verslagen van de vergaderingen ook op onze GalsOnly site te zetten. Te vertrouwelijke of privé informatie is zullen we niet vermelden in de verslagen. Voor de zekerheid zullen we binnenkort het wachtwoord veranderen. De leden krijgen dat per mail toegezonden.

Betrokkenheid en motivatie verhogen

Tijdens de laatste Spaanse conventie heeft o.a. Mo Field goed duidelijk kunnen maken dat afwezigheid van mensen een grote impact heeft op het koor. We willen nog maar eens de regels aanscherpen vwb aanwezigheid repetities en optredens.

Het lijkt dat regelmatig toch bij mensen de motivatie ontbreekt om ook echt bij zoveel mogelijk repetities en optredens aanwezig te zijn. Het kan niet zo zijn dat de aanwezigheid van koorleden te vrijblijvend is. (als je in een voetbal-/hockeyteam meespeelt moet je er ook elke week zijn op de repetitie en bij de wedstrijden)

We willen ook meer mensen een taak geven, zodat iedereen zich ook echt betrokken voelt bij ’t koor!

Leden werving?

We gaan even niet actief aan de slag om leden te werven. Eerst weer eens wat rust in de tent!

30-jarig Jubileum

Zondag 23 april 2017 vieren we met de mates ons 30 jarig jubileum . Waarschijnlijk gaan we een tocht maken op de Linge. De kosten hiervan zijn €25.- inclusief catering. Het koor betaalt voor de leden €10.- dus de leden betalen nog maar €15.- A.s. woensdag moeten we even turven hoeveel mensen met/zonder partner mee willen. Partners betalen gewoon €25.-

Conventie 2017

Het bestuur kan zich helemaal vinden in de beslissing ven het MC om voor volgend jaar met een bestaand en een nieuw nummer naar de conventie te gaan. I Never Meant to Fall in Love en I'm Gonna Lock My Heart worden dus ons 'package' voor 2017.

Onderstaand een stukje van de MC-bijeenkomst met Liesbeth

 

Een nuttig en aangenaam gesprek

Er is samen met de MC en Liesbeth een bijeenkomst geweest, waarin een aantal zaken de revue hebben gepasseerd.

De beelden van de laatste conventie, soms met kromme tenen en ook soms met heel veel waardering. De conclusie was, dat de Gals het nog niet zo slecht hebben gedaan, behalve de twee intro’s.

Besproken zijn: de regels van de Gals, zoals audities en afzingen van repertoire, hoelang we nog met bladmuziek op de risers mogen staan,

Hoe de sectionals bezocht worden, wat daaraan gedaan wordt en het belang van regelmatig kwartetzingen.

We willen graag na een coaching de meest in het oog lopende dingen,zoals bv inzingoefeningen of andere goeie aangereikte tools op de GalsOnly site zetten. Ook opname van coachings.

Er is ook een keuze gemaakt voor de conventie