top of page

Van het bestuur

Bestuursvergadering 18-01-2018.

Voortgang show:

contract regisseurs getekend, maar Rob is afgehaakt. (toelichting Leonie) en subsidie voor de show is aangevraagd (zorgde Mieke voor). Liesbeth zal een schema doorsturen voor de periode tot aan de show (is inmiddels gebeurd).

Coaching

Volgend najaar weer de 1e coaching met Sally voor de conventie. We willen daar weer een Spreeuwel-weekend van maken. Marja probeert het weekend in november hier weer voor vast te leggen. Er zou door meerdere leden zijn aangegeven dat de frequentie waarin Sally zou komen niet goed gecommuniceerd was en men iets anders wilde. Het bestuur heeft daar tot voor 2 weekenden geleden nooit iets over gehoord. Graag hiermee dus opnieuw naar het bestuur komen en/of aangeven op de ALV. N.B. De keuzes zijn wel degelijk gecommuniceerd en beargumenteerd.

Nanda

Nanda heeft aangegeven voorlopig met het koor te willen stoppen. Zij voelt zich voorlopig niet in staat om aan de repetities deel te nemen, laat staan een bijdrage te kunnen leveren bij de show. Janine zal de muziekbibliotheek overnemen en alles wat daarbij hoort, zoals ook het legaliseren van de songs. Dit laatste was al in gang gezet, dus het is nu helemaal fijn dat deze activiteiten door kunnen gaan. Nanda wil graag terug komen, maar wanneer kan ze nu niet voorspellen.

Kleding in dickensstijl

Kleding: er zal met de kledingcie worden overlegd of we de kerstkleding meer in Dickensstijl kunnen aanpassen. Steeds meer koorleden voelen hiervoor. Er zijn ook steeds meer Dickensachtige optredens.

Vanuit het bestuur zal Marja deel gaan nemen aan de bijeenkomsten van de kledingcie. Zij is dus de contactpersoon naar het bestuur voortaan.

Datum AlV

De ALV zal worden gehouden op 28 maart.

PR commissie

De PR-commissie zoekt nog een extra lid (ter vervanging van Hetty). Z.m. gaan we actief leden hiervoor benaderen.

A capella zingen in 'barbershopstyle"

bottom of page