top of page

Wat gebeurde er op de bestuur en commissiedag?

Alle commissies, de MD (Liesbeth) en het bestuur hebben zaterdag 17 september bij elkaar gezeten om eens anders naar de toekomst van ons koor te kijken. We hebben een zeer productieve dag gehad. Marijke heeft er een mooi verslag van gemaakt.
Verslag bestuur- en commissiedag - Marijke Kroon

Tijdens de bestuur- en commissiedag van 17 september 2022 kwamen we tot veel gezamenlijke standpunten bij alle gals die in commissies zaten en hun steentje bijdroegen aan deze dag, samen met Liesbeth.


Overall vond men dat alle optredens in het jaar belangrijk zijn en dat we daar ook energie in willen blijven steken en waar mogelijk een nieuwe aanpak zouden willen.

Ik licht hier een aantal punten kort toe:

  • In B&C-dag is de wens naar voren gekomen voor meer show in elk optreden (ref. MMO): dat kan b.v. door een verhaallijn/rode draad in het programma te brengen, publiek te betrekken, minder statisch. Hoeft niet voor elk optreden apart, kan uitgerold worden naar meerdere optredens.

  • Afspraak: werkgroep vanuit de div. commissies opstellen (1 persoon vanuit elke commissie, dus uit MC, PT, PR, DC) om dit idee verder uit te werken. Maria neemt initiatief in het vormen van werkgroepjes. De werkgroep kan wisselen van samenstelling. Liesbeth hoeft geen zitting te nemen in deze werkgroepen, maar beoordeelt wel wat mogelijk is qua songs. (dat wil zeggen: is het muzikaal haalbaar naast de presentatie die een werkgroep voorstelt)


  • Daarnaast is er, ook belangrijk, de conventie. Daar moet evenredig aandacht aan worden besteed, zodat we onze kwaliteit kunnen vasthouden en kunnen verbeteren indien mogelijk. Aandacht voor storybook/inleving en performance moet snel opgepakt worden binnen de repetities, zeker na onze komende coachings in oktober en november.

  • Verder is het belangrijk dat er meer afwisseling in de repetitie wordt gebracht. Ten aanzien van de conventiesongs: niet te lang 1 song achtereen behandelen tijdens de repetitie, maar dat er op tijd gestopt wordt en overgegaan naar een andere song (zo nodig later de song opnieuw oppakken).


In het algemeen betekent dit dat er een goede balans moet komen in het op peil houden van ons hele repertoire, waarin de optredens de rode draad zullen vormen. Dit geldt voor zowel conventierepertoire als algemeen en kerstrepertoire. Om thuis repeteren te stimuleren zal o.a. het in kwartet zingen regelmatig worden toegepast. Dit vormt voor de gals een extra stok achter de deur om goed voorbereid op de repetitie te komen. Leidend daarbij zijn de songs die Liesbeth opgeeft voor elke repetitie. Als je deze wekelijkse mail goed opvolgt, zal het instuderen van songs ook vlotter gaan. Ina vaker inzetten als 2e dirigent zorgt ervoor dat wij ook haar wijze van dirigeren makkelijker zullen kunnen opvolgen en Liesbeth kan haar aanwijzingen geven. Er zal dan ook, zo nodig, meer regulier repertoire behandeld worden, zoals bijvoorbeeld na het koorweekend voldoende tijd wordt ingeruimd voor de kerstsongs. Ook die optredens moeten staan, met mogelijk een kleine show (zie hierboven).

Het repetitieschema zal hierop worden aangepast om bovenstaande te kunnen realiseren.


Dit is door het bestuur samen met Liesbeth ook nog eens doorgesproken.

Als het bestuur met Liesbeth samen dit regelmatig blijven evalueren moet dit leiden tot een nieuwe boost voor ons koor waar we allemaal voor gaan en ook van genieten tijdens repetities en optredens.

Comentarios


A capella zingen in 'barbershopstyle"

bottom of page